Pilana BORŽUNO doo Sokolac

Pilana Boržuno na Sokocu, popularni je i dugogodišnji proizvođač najkvalitetnijeg građevinskog drveta:svih vrsta rezane građe,lamperije, brodskog poda, elemenata za stolariju, sušene građe i td.
Pilana Boržuno doo nalazi se pokraj magistralnog puta Sokolac-Han Pijesak u naselju Vidrići i dugogodišnji je profesionalan i povoljan subjekt za proizvodnju proizvoda od drveta.Posjeduje kvalitetno crnogorično drvo, sve potrebne mašine i u stanju je da pripremi veće količine građe za sve vrste građevinskoh radova po najpovoljnijim cijenama.
Pored osnovnih proizvoda od drveta -proizvodi i lamperiju,brodski pod,elemente za stolariju te posjeduje pogon-sušaru za pripremu drveta.
Vlastita namjenska vozila za dovoz drveta i prevoz proizvoda na svim relacijama u BiH i šire.
Većinu proizvoda pilana Boržuno izvozi u zemlje EU i svijeta.

Pilana BORŽUNO doo Sokolac

Hardwood BORŽUNO Ltd. Sokolac
Hardwood Boržuno Sokolac, a popular and longtime producer of the highest quality wood construction: all kinds of sawn lumber, paneling, flooring, joinery elements, dried materials and so on.
Hardwood Boržuno Ltd. is located beside the main road Sokolac-Han Sand resort mink and longtime professional and beneficial undertaking for the manufacture of drveta.Posjeduje quality softwoods, all the machines and is able to prepare larger amounts of material for all types of construction works at the best prices.
addition to the basic wood products -products and paneling, decking, joinery elements and has a drive-dry-kiln to prepare wood.
own commercial vehicles for transportation of timber and transport of products to all destinations in Bosnia and abroad.
Most products sawmill Boržuno exported to EU countries and the world.

Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
Criteria 1: Criteria 2: Criteria 3:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Related Listings