ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta "Dr KOJADINOVIĆ" Dr Zorka Avlijaš-Kojadinović specijalista pedijatar svakodnevno ordinira u ambulanti. Radno vrijeme ambulante je svaki dan od 08 do 13 časova i od 16 do 20 časova nedeljom i praznicima od 09 do 12 časova. Dugogodišnje kliničko iskustvo i 18 godina privatne prakse garancija su najvećeg stepena medicinske dijagnostike kao i preventive kad su u pitanju sva dječija obolenja. Specijalistička ambulanta "Dr Kojadinović" posjeduje i vlastitu laboratoriju, kao i stručne saradnike iz oblasti: -Neonatologije -Alergologije -Imunologije -Dječije hirurgije i drugih specijalističkih grana u pedijatriji. ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta "Dr KOJADINOVIĆ"