Usluge transporta Makedonija-BiH-Špedicija DALIBRAN Pale Pružamo povoljno usluge transporta širom Evrope,sa posebnim naglaskom na redovne linije iz Makedonije u BiH ili ostale zemlje EX-Yugoslavije.Posjedujemo nekoliko vozila-teglječa koji redovno vrše prevoz građe i daske za kupce u Makedoniji. Po dogovoru-vršimo usluge prevoza svih vrsta roba na svim destinacijama u unutrašnjem i vanjskom saobraćaju. Usluge transporta Makedonija-BiH-Špedicija DALIBRAN Pale Transport,prevoz robe vlastitim kamionima-tegljačima uz najpovoljnije uslove. Pored transportnih usluga,posjedujemo pilanu DALIBRAN u području Mokrog kod Pala te vršimo prodaju svih vrsta drvenih sortimenata .