Svadbeni salon DIJAMANT-Bileća, Svadbeni salon u Bileći,kapaciteta oko 350.osoba, sa kompletnom organizacijom i svim ugodnostima,po najpovoljnijim cijenama. SALON ZA POSEBNE NAMJENE DIJAMANT-posjeduje sve preduslove za konferencijske posjete,održavanje seminara,proslave matura,svadbe i drugi skupovi do čak 400.osoba. Svadbeni salon DIJAMANT-Bileća, Svadbe,proslave,okupljanja uz cjelokupnu organizaciju,sa prenoćištem do 50.osoba