Poljoprivredna apoteka Istočno Sarajevo-POLJOPROM -Proizvodnja stočne hrane/gotove krmne smjese/ -Prodaja.stočne hrane, sjemenskog i sadnog materijala. -Zaštita bilja -Prodaja đubriva -Prodaja poljoprivrednih mašina-po narudžbi. Proizvodnja i prodaja jaja Poljoprom posjeduje HACCP  i ISO licence-standarde za svoje proizvode Poljoprivredna apoteka Istočno Sarajevo-POLJOPROM U našem objektu možete se snabdjeti sa :svim vrstama sadnog i sjemenskog materijal, proizvodima za zaštitu bilja i poljoprivrednih kultura, đubrivom za poljoprivredu, te vlastitom kvalitetnom stočnom hranom, po najpovoljnijim cijenama. Takođe pružamo stručne usluge,savjete o modernom i naprednom uzgoju i zaštiti u poljoprivredi. Moderno postrojenje-farma koka,proizvodnja i prodaja jaja. PROIZVODNJA STOČNE HRANE U vlastitim pogonima,vršimo proizvodnju stočne hrane uz vrhunsku kontrolu i kontinuirana ispitivanja,te održavamo najveći nivo kvaliteta proizvoda. U vlastitim pogonima, proizvodimo gotove krmne smješe, za ishranu stoke i peradi. U ponudi sve vrste alata i poljoprivrednih mašina po najnižim cijenama. Poljoprom posjeduje 4.maloprodajna objekta/Vojkovići,u ul.Nikole Tesle,Nikole Tešanovića i na Palama u ulici Univerzitetska bb.