Široka ponuda naših kvalitetnih proizvoda je danas sve traženija roba jer upotreba je raznovrsna i ekološki prihvatljva. Kvalitet i ekološka prihvatljivost ove vrste materijala i proizvoda opšte je poznata kao pouzdana i dugotrajnja zamjena za standardne proizvode i materijale posebno gdje je potrebna velika otpornost i postojanost na hemijske i atmosferske uticaje na materijal u kojima se transportruje ili skladišti tečnost. Plastične septičke jame i rezervoari DŽONI PLAST Bijeljina KACE – VERTIKALNI OTVORENI REZERVOARI – TIP A Koriste se prvenstveno za fermentaciju voća , konzerviranje povrća kao i skladištenju vode ili drugih hemikalija. PLASTIČNE ŠAHTE Kanalazicione plastične šahte (Reviziona okna) su praktično neizostavni sastavni elementi kanalizacionih sistema, bez obzira da li je u pitanju fekalna, kišna ili drenažna kanalizacija. VERTIKALNI PLASTIČNI NADZEMNI REZERVOARI – TIP B Izrađuju se u zapreminama do maksimalno 50 m3 (50.000 lit.), a maksimalni prečnik im je do Ø3.000 mm. VERTIKALNI REZERVOARI ZA UKOPAVANJE – TIP F Ovi rezervoari predstavljaju najekonomičniju varijantu plastičnih rezervoara namijenjenih ukopavanju. ELIPSASASTI REZERVOARI – TIP G Elipsasti rezervoari su ekonomičnija varijanta gdje je potrebno postavljanje rezervoara na mjestima gdje nema dovoljno površinskog prostora. REZERVOARI I POSUDE SPECIJALNIH OBLIKA I NAMJENA Po želji kupaca izrađujemo rezervoara i posude specijalnih oblika i namjene. SPIRALNO MOTANE PLASTIČNE CIJEVI (SPIRAL CIJEVI) Spiral cijevi se proizvode u opsegu nominalnih dimenzija, unutrašnji prečnik ID od Ø300 do Ø3000 mm, u dužinama do 4,0 m PLASTIČNE ŠAHTE Kanalazicione plastične šahte (Reviziona okna) su praktično neizostavni sastavni elementi kanalizacionih sistema, bez obzira da li je u pitanju fekalna, kišna ili drenažna kanalizacija. PLASTIČNI REZERVOARI (PLASTIČNE KACE) Plastični rezervoari se izrađuju zapremine do 20.000 litara i nazivnog prečnika do Ø3.000 mm. HORIZONTALNI PLASTIČNI REZERVOARI TIP – C Plastični horizontalni rezervoari – cisterne se izrađuju u zapreminama do 200 m3 TERMOIZOLOVANI PLASTIČNI REZERVOARI – TIP D Termoizolovani plastični rezervoari se primjenjuju u slučajevima kada je unutar rezervoara potrebno održavati temperaturu. REZERVOARI SA DUPLIM ZIDOM – TIP E Izrađuju se u zapreminama do maksimalno 50 m3 (50.000 lit.), a maksimalni prečnik im je do Ø3.000 mm.