Pilana VAM Čajniče Pilana VAM Čajniče, smatra se jedan od najozbiljnijih subjekata za proizvodnju drvene građe i proizvoda od drveta u ovom kraju. Pilana VAM Čajniče