SAFETY QUALITY SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Infracrvene grijalice su namijenjene za grijanje otvorenih i zatvorenih prostora. Električne infracrvene grijalice kratkog vala inovativno su rješenje za grijanje otvorenih prostora, kao i prostora koje je inače teško zagrijati. IC grijalice za otvorene i zatvorene prostore-SQS Sarajevo Infracrvene zrake kratkog vala su dio sunčevog spektra, koji je zaslužan za toplinu sunčevog sjaja, te prodiru kroz zrak, ne zagrijavajući ga, i predaju toplinu na mjesto gdje je potrebna – na ljude i predmete. Kod klasičnog načina grijanja, izvor koji zrači toplinu prvo zagrijava zrak oko sebe, a potom, taj zagrijani zrak grije površinu koja je izložena. Infracrvene grijalice rade na principu Sunca, s tim da je spektar zračenja puno zdraviji, jer se koristi samo infracrveno kratkovalno zračenje (IC) bez štetnog ultraljubičastog (UV) zračenja. Korištenjem ove nove, inovativne tehnologije zagrijavanja prostora, pomjeraju se poznate granice boravka na otvorenom, ali i rješavaju neki dugogdišnji nerješivi problemi u zagrijavanju zatvorenih prostora velike kubikaže, jer se grijanje svodi na površinu. Samim tim neograničeno je područje primjene ovih grijalica od zagrijavanja balkona, terasa i bašta ugostiteljskih objekata, preko zagrijavanja radnih mjesta u industrijskim halama, skladišta, sušenja materijala „bez stresa“, grijanja plastenika ili staklenika, sakralnih objekata, odnosno džamija i crkvi, preko garaža, radionica, kancelarija, do malih trgovina i štandova, cvjećara, štala sa stokom ili bazena. Montaža je izuzetno jednostavna. Mogu se premiještati ili dodavati nove, spajati na senzore pokreta ili vremenske releje, što dodatno povećava energetsku efikasnost. Najbolje, najkvalitetnije i najprodavanije IC grijalice u Evropi, italijanskog proizvođača Star Progetti. IC grijalice Heliosa: - ️griju automatski čim je upalite - štede novac, jer su jeftinije od drugih vrsta grijanja - bez nepotrebnog gubitka energije, jer ne griju zrak, već ljude i predmete koji mogu apsorbovati toplotu - paljenje samo po potrebi - otporne na kišu i snijeg - jednostavne za montažu - bez zvukova i neugodnih mirisa BREZZA170 je aparat za evaporacijsko hlađenje vazduha, visine 170 cm koji osigurava veliki protok hladnog vazduha na vanjskim površinama, pod suncobranima i suncobranima na plažama, u vjerskim objektima i sl. Moćnih 3.500 m3/h protoka hladnog područja može se podesiti horizontalno i vertikalno. Služi za hlađenje otvorenih ili poluotvorenih područja usmjeravajući hladni vazduh u potrebna područja radi maksimalne efikasnosti i uštede energije. Ne trebaju instalaciju, mogu se odmah koristiti i postaviti tamo gdje su potrebni. Smanjuju percipiranu temperaturu za približno 5-7°C, sa ugodnim oscilirajućim i podesivim efektom ventilacije. STERILIZACIJSKE LAMPE- Kombinacija UV-C lampi za sterilizaciju prostora i površina koja ubija sve vrste mikroorganizama i UV-A lampi za insekte koja također ubija sve vrste letećih insekata, čime Vaš proizvod čuvaju od mogućih bioloških kontaminacija.