Digitalna štamparija-Goražde IRIS PRINT Dizajn i priprema - Tampon štampa - Sito štampa Reklamna galanterija Sve vrste proizvoda sito i digitalne štampe Digitalna štamparija-Goražde IRIS PRINT Digitalna štamparija-Goražde IRIS PRINT• brzina izrade • kvalitet štampanja malih tiraža • povoljna cena za male i srednje tiraže Digitalna štampa je savremeni vid štampe pri kojem priprema sa kompjutera odlazi pravo u mašinu koja za svega par minuta izbacuje više desetina najkvalitetnijih otisaka na željenom materijalu (do 300gr kunstdruka).