Biro za inžinjering i projektovanje -Deveti decembar Novi Sad INZINJERING, PROJEKTOVANJE I KONSALTING U GRADJEVINARSTVU NOVI SAD Bazna djelatnost projektnog biroa „Deveti Decembar“ je projektovanje, konsalting i inžinjering u oblasti građevinarstva. Tim projektanata „Devetog Decembra“ okuplja mlade i stručne inžinjere iza kojih stoje izuzetne profesionalne reference u oblasti projektovanja svih vrsta objekata u oblasti građevinskog konstrukterstva i arhitekture. Ideja Projektni biro „Deveti Decembar“ je osnovan strateškom odlukom osnivača Ranka Okuke, nakon sublimiranja minulog bogatog individualnog naučnog i stručnog rada u oblasti inžinjeringa u građevinarstu. „Deveti Decembar“ se rađa sa tendencijom razvoja na lokalnom poslovnom okruženju, a potom regionalno prema zemljama Balkana, u prvom planu. Koncept razvoja „Devetog Decembra“ kao brenda se ogleda u ideji okupljanja kreativne grupe mladih i obrazovanih ljudi, spremnih za timski rad, sa unošenjem individualnih ideja i prihvatanjem ideja drugih članova tima, na putu ka zajedničkom cilju - izradi kvalitetnih i visoko sofisticiranih projektnih rješenja. Dobar projekat je ništa drugo nego posebna ideja razrađena od strane kvalitetnog i stručno osposobljenog tima ljudi. „Deveti Decembar“ svoj rad zasniva na timskom radu i međusobnom uvažavanju ideja svih članova tima koje se u interaktivnom radu tima razvijaju i nadograđuju dajući za proizvod racionalne, pouzdane i moderne objekte koji prate svjetske standarde u oblasti građenja. Vizija razvoja Vizija projektantskog tima je nastavak dosadašnjeg uspješnog individualnog rada inžinjera koji se udružuju u projektni tim „Devetog Decembra“ sa tendencijom stvaranja liderskog imena za projektovanje najkompleksnijih građevinskih poduhvata, primjenom savremenih ideja, praćenjem dostignuća u oblasti nauke te standarda koji prate razvoj nauke, odabirom najkvalitetnijih savremenih materijala uz korišćenje najsofisticiranijih kompjuterskih programa. Biro za inžinjering i projektovanje -Deveti decembar Novi Sad