Optika u Banja Luci-Profi optik

pruža prave usl

 

Advokatska kancelarija pruža prave usluge na teritoriji cijele države Bosne i Hercegovine, pred svim sudovima i upravnim organima BiH.

ADVOKAT od 1993. g.
“Telecom” Tuzla (“PTT” Tuzla) – Rukovodioc pravnih poslova 1980. – 1993. g..
GIK “Tehnograd” Tuzla (RO za Visokogradnju) 1977-1980. g..
Pravosudni ispit položen 1979 g. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu završen 1977. g..
– Ambasada SR Njemačke, Američka ambasada, Ambasada Velike Britanije, Ambasada Španije, Ambasada Italije u BiH i druge ambasade u BiH također nas preporučuju svojim građanima te privrednim društvima u slučaju ukazivanja potrebe za pružanjem stručne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini.

Bosna i Hercegovina, 75 000 Tuzla,
Miška Jovanovića b.b. (Centar grada)

+387 35 258 110Tel/fax
+387 61 131 001Mob – Alma:
+387 61 633 539Mob – Azur:
E-mail: advokat@advokat-prnjavorac.com

 

18. Februara 2018.Comments Off
Advokatska kancelarija

Advokatska kancelarija pruža prave usluge na teritoriji cijele države Bosne i Hercegovine, pred svim sudovima i upravnim organima BiH. 

  • ADVOKAT od 1993. g.

  • “Telecom” Tuzla (“PTT” Tuzla) – Rukovodioc pravnih poslova 1980. – 1993. g..
  • GIK “Tehnograd” Tuzla (RO za Visokogradnju) 1977-1980. g..
  • Pravosudni ispit položen 1979 g. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
  • Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu završen 1977. g..

– Ambasada SR Njemačke, Američka ambasada, Ambasada Velike Britanije, Ambasada Španije, Ambasada Italije u BiH i druge ambasade u BiH također nas preporučuju svojim građanima te privrednim društvima u slučaju ukazivanja potrebe za pružanjem stručne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini.

Bosna i Hercegovina, 75 000 Tuzla,
Miška Jovanovića b.b.
 (Centar grada)

+387 35 258 110Tel/fax
+387 61 131 001Mob – Alma: 
+387 61 633 539Mob – Azur:
E-mail: advokat@advokat-prnjavorac.com

18. Februara 2018.No comments, , ,