Licence,dozvole,sertifikati -ZAEKO doo Bijeljina

ZAŠTITA EKOLOGIJA I PROJEKTOVANJE d.o.o. , sa sjedištem u Bijeljini  je preduzeće koje se bavi prvenstveno djelatnošću koja je vezana za oblast:

-zaštite na radu,

-zaštite životne sredine

-zaštite od požara.

-izrada elaborata,studija,sertifikata i licenci

Preduzeće čije osoblje čine visokokvalifikovani radnici raznih profila, od inžinjera pa do doktora nauka predstavlja spoj mladosti i spoja iskustva (visokokvalifikovani radnici kojima se pruža mogućnost da napreduju u poslu i stiču nova iskustva i iskusni radnici koji se duži niz godina bave navedenom djelatnošću).

Licence,dozvole,sertifikati -ZAEKO doo Bijeljina

Naša djelatnost je i izrada i kontrola svih predviđenih odobrenja,licenci i sertifikata u sklopu elaborata zaštite na radu i protivpožarne zaštite:

 • Izrada elaborata zaštite od požara kao i priloga projektnoj dokumentaciji,
 • Stručna ocjena o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji,
 • Izrada studija,dokaza,dobijanja ekološke dozvole.
 • Izrada akta o procjeni rizika
 • Mjerenje i ispitivanje uslova radne sredine.
 • Mjerenje emisije zagađivača vazduha, vode i zemljišta,
 • Izrada Akta o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnoj sredini
 • Mikroklimatska mjerenja uslova radne sredine za zimski i ljetni period
 • Izrada investicione-tehničke dokumentacije i mišljenja na istu,
 • Ovjera projektne dokumentacije,
 • Kontrola PP aparata i hidratantske mreže.
 • Obuka radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara.
 • Projektovanje mjera za zaštitu zemljišta, vazduha, vode, biljnog i životinjskog svjeta,
 • Izrada Tehnoloških projekata.
 • detaljnije na našoj stranici-ZAEKO
Share Button
Licence,dozvole,sertifikati-ZAEKO doo Bijeljina
Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
Criteria 1: Criteria 2: Criteria 3:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Related Listings